Nursing Newborn

Lactation Cymru

Creu greu er mwyn grymuso a chefnogi

 
Happy Baby

Pwy ydym ni?

Rydym wedi bod yn grymuso a chefnogfi rhieni gyda bronfwyd ers 2011. Mae Karen yn rhygl yn y Gymraeg, ac felly mae cefnogaeth yw gael yn eich fam iaith.


Mae Karen yn hefyd wedi ei chymhwyso fel ymarferydd bwydo ar y fron ystyriol ac ymarferydd trawma genedigaeth 3 cham, bwydo ar y fron ac ymarferydd ailddirwyn perinantol.


Mae'r ddwy ohonym wedi cymwystro fel ymgyghorydd bronfwydo, ac yn abenigwyr bronfwydo ardystiedig ers sawl blwyddyn.


Rydym yn ymdrechu i greu profiad proffesiynol, anfeiriadiol sy'n cwrdd eich nod bronwydo, sy'n cynhwyfawr eich cefnogi i orchfygu eich sefyllfa unigol gyda chi.

Rydym yn famau ein hunnan, ac felly yn deallt y poenau ar traffethion sy'n gallu dod gyda babanod newydd. Ein nod yw eich gadael yn teimlo yn hapus ac gyda cynllun gyda'r camau nesaf.
 

Gwasanaethau Ymgynghori

Eich nod bronwydo a'i gyrredd ydi y peth mwyaf pwysig i ni, ar ddiwedd yr ymgynghoriad ymdrechwn i chi deimlo wedi eich grymuso a'ich cefnogi. Ymdrechwch eich alluogi chi i deimlo yn hydrus yn eich corff ac yn eich babi.


Cewch gefnogaeth ysgrifennedig am pythefnos a cynllun gofal wedi ei selïo ar eich anghenion arbennig yr ydych yn gyfforthus gyda. Darganfyddwch isod.

Mae bob ymgyhoriad yn cychwyn â ffurflen digidol trwyddedig, fel ei bod yn cael llun cyflwan o hyn sydd yn digwydd yn eich bywyd ac bywyd y baban.

Eisteddwn gyda chi am o leiaf awr a hanner, ond toes dim brys, yn eich tÿ. Fe allith hyn fod yn yr ystafell fyw neu eich lloft wely, lle bynag rydych mwyaf cyfforthus. 

Cawn trin a thrafod  ffyrdd effeithiol o wella yr sefylla, bo hyn wella poen, codi pwysa babi.

Does dim angen cofio, na gwenud nodiadau wedi'r cyfan rydych chi newydd gael babi, fe cewch ebost gyda manylion y sessiwn a unrhyw lincs neu gwybodaeth bellach o fewn 48 awr,  a y cyfle i gada mewa cysylltiad drwy negas breifat am pythefnos.

Ymgynghoriad Cartref (Rhithwir)

Ymgynghoriad yn eich cartref, gweithiwn gyda'n gillydd i weitho sut i ddelio â unrhyw rhwysterau.

Gweithiwn gyda'n gillydd i ymdrechu i darganfod ffurff i cyredd eich nod bronfwydo.

Mi fydd y sesiwn hed at awr a hanner ar blatfform digel ar y we.


Mae bob ymgyhoriad yn cychwyn â ffurflen digidol trwyddedig, fel ei bod yn cael llun cyflwan o hyn sydd yn digwydd yn eich bywyd ac bywyd y baban.

Eisteddwn gyda chi am o leiaf awr a hanner, ond toes dim brys, fe allith hyn fod yn yr ystafell fyw neu eich lloft wely, lle bynag rydych mwyaf cyfforthus. 

Cawn trin a thrafod  ffyrdd effeithiol o wella yr sefylla, bo hyn wella poen, codi pwysa babi.

Does dim angen cofio, na gwenud nodiadau wedi'r cyfan rydych chi newydd gael babi, fe cewch ebost gyda manylion y sessiwn a unrhyw lincs neu gwybodaeth bellach o fewn 48 awr,  a y cyfle i gada mewa cysylltiad drwy negas breifat am pythefnos.

Mother and Child

Ymgynghoriad Cartref.

Fe ddawn draw i'ch cartref ac eistedd i lawr gyda chi a chreu cynllun er mwyn cyflawni eich nod bronfwydo.

Fe wnawn focysu ar eich perthynas bronfwydo a'ch gadael gyda cyllun er mwyn symud ymlaen.

Image by Ana Tablas

Pecynnau

Rydym yn cynnig pecynnau amrhywiol, cyn ac ar ôl i babi gyrraedd; dros gyfnod i sïwtio chi a'ch teulu, dros dyddiau neu wythnosau.

Penderfynnwch chi beth sydd o fwyaf modd.

Cysylltwch yw drafod.

engraft o hyn yw: pecyn o gwmpas y geni, fe allwn cael sessiwn addysgu am bronfwydo cyn i babi ddod ac wedyn sessiwn sessiwn(au) ar ôl y babi cyraedd yn y diwrnodau gyntaf

Mother Baby Bonding

Mindful Breastfeeding Session

Mae Karen yn ymarferwraig bwydo ar y fron yn ymwybodol (mindful breastfeeding practitioner).
Mae'n broses o gael mynediad i'ch rhannau hynafol o'r ymennydd a mynd i'r afael ag ochr emosiynol bwydo ar y fron, gan gysylltu'r meddwl gan arwain at brofiad bwydo ar y fron yn fwy boddhaus. Mae dysgu yr ochr practical o fwydo ar y fron ac sut mae'n gweithio ac yna sut iw optimeiddio gan ddefnyddio meddylfryd gall wneud gwahaniaeth sylweddol pan ddaw i'r dyddiau a'r wythnosau cynnar hynny.
Mae'n bosibl cael syniad da mewn un sesiwn, ond mae gweithio dros dair sesiwn yn rhoi sail dda i ni a pharhad i ddeall gweithrediad y meddwl yn fawr a sut i gael gafael ar eich cysylltiad meddwl / corff.
Byddwch yn cael offer gosod meddwl yn ogystal â MP3 ymlacio / delweddu dan arweiniad a cherdyn cadarnhad digidol o'ch dewis ar ddiwedd y tair sesiwn.
Gellir gwneud hyn yn gyn-geni neu ar ôl i'r bychan ddod.
Mae gennym hefyd gwrs cofiadwy newydd chwe wythnos i fabis newydd hed at 3 mis.
Rydym yn defnyddio ac yn trafod yr offer meddylfryd, eich profiadau yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac cawn sesiwn chwalu problem bwydo ar y fron cyflym. Bydd pob sesiwn yn dod i ben gyda myfyrdod neu ddelweddu dan arweiniad gwahanol, y gallech ddewis eich ffefryn ar ddiwedd y chwe sesiwn ac mae gennych gopi digidol er hwylustod i chi.

Sandy%20Beach_edited.jpg
 

"Breastfeeding is not always easy.... but it is always worth it"

themilkmeg.com

Mother and Baby
 
IMG_1578.PNG

Contact

Thanks for submitting!